autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

o skole

1. 9. 1994 zahájila Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové svou vzdělávací činnost. Stalo se to zásluhou rodiny Langových, zejména současného ředitele ing. Jana Langa.

Nejstarším oborem je Výpočetní technika, která se zaměřila na zvládnutí problematiky v odvětví, které prožívalo a prožívá rychlý rozvoj.

Diverzifikace využití počítačových technologií v praxi vedla ke vzniku grafického oboru, dnes dle RVP zvaného Multimediální tvorba (dříve Virtuální grafika). Také původní obor se rozdělil na dvě části zaměřené na počítačové sítě a na programování.

Základním specifikem školy je orientace na současné dění ve světě technologií, jehož poznání a zvládnutí svým studentům zprostředkovává. Poskytuje jim k tomu v maximální možné míře moderní vybavení.

Čím déle škola existuje, tím lépe začleňuje vyspělou techniku do tradičních kulturních a společenských hodnot.

V uměleckém oboru Multimediální tvorba toto úsilí poslední dobou kulminuje ve prospěch obdobných ideálů, jaké prosazovala legendární vysoká škola Bauhaus v německém Výmaru. Studenti navštěvují řemeslné kurzy vedle ryze kybernetických. Pracují v malých týmech i individuálně, zapojují se tvůrčím způsobem do života školy. Nejlepší z nich se s velkým úspěchem účastní soutěží českých i mezinárodních.

Škola figuruje v mnoha partnerstvích s komerčními subjekty zvučných jmen (Microsoft, Cisco, Adobe aj.) a v zastoupení těchto firem provádí zejména pro své studenty školení zakončená certifikáty s mezinárodní platností. Škola je uznávanou autoritou i v rámci státní politiky školství, kdy bývá dotazována v oblasti zavádění informačních technologií do výuky a provádí školení v oblasti ICT pro zájemce z řad učitelů i široké veřejnosti.

informační leták ve formátu PDF