autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

OBECNÉ INFORMACE

Vyšší odborné studium v oboru 82 - 43 - N/08 Počítačová umění a design je koncipováno jako tříleté, absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS.), psáno za jménem. 

Studium je v maximální možné míře zaměřeno na praktické využití počítačových technologií v oblasti designu, videotvorby, postprodukce, animovaného filmu, herního designu atd. Teoretické předměty zahrnují i reklamu, marketing, management ekonomii, rovněž i matematiku, časově mezi nimi dominuje výuka obecných i oborově zaměřených dějin umění.

První ročník je formován jako počítačově-technologická průprava nezbýtná pro další studium. Za jediný rok se každý může naučit kolik jenom zvládne ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, Dreamweaveru, Flashi, Premiéře, After Effects, 3d studiu Max a mnoha dalších softwarech. Jinak řečeno jsou studenti prakticky seznámeni s technologiemi a pravidly oblasti grafického designu, počítačové sazby, fotografie, videotvorby, animace, postprodukce, 3d vizualizace, designu webu a aplikací včetně klasických výtvarných technik. Studium prvního ročníku je náročné, na druhé straně poskytuje cenné know-how v relativně krátkém čase.

Absolventi SŠ aplikované kybernetiky, kteří danou výukou prošli v rámci svého středoškolského programu, nastupují ihned o ročník výš a musí pouze vykonat z jmenovaných disciplín zkoušky a zápočty.

Druhý a třetí ročník je zaměřený na rozvíjení uměleckých vloh, procvičování již dříve nabytých technologických dovedností. Také se v něm vyskytují předměty z oblasti reklamy, marketingu, managementu a ekonomie. Od studentů vyžadujeme, aby měli již v průběhu studia kontakt s praxí v zaměření, kterému se věnují. Rozlišujeme tři základní zaměření, a sice AUDIOVIZI, ANIMOVANÝ FILM a DESIGN. Vzhledem k tomu, že cílem je připravit studenta s okamžitým profesním uplatněním, přistupujeme ke každému individualizovaně, aby mohl rozvíjet své nejsilnější umělecké a kreativní vlohy.

PŘIHLÁŠKA

 

Aktuální přijímací zkoušky VOŠ

Vážení uchazeči o vyšší odborné studium.

Dovolte, abychom Vás pozvali na přijímací zkoušky, které se konají 3. června 2016 od 10:45 v místnosti číslo 206 (náhradní termín je možný 24. června 2016). Obsah přijímacího řízení se bude skládat z komentované vizuální prezentace:

  1. Vaší osoby, dosavadní tvorby, studia a praxe
  2. Vašich zájmů a cílů souvisejících s oborem, který chcete na naší škole studovat

S tímto obsahem nás seznámíte formou digitální projekce (např. v PowerPointu z flash disku, nebo notebooku, který si přinesete). Tuto prezentaci lze doplnit, případně i nahradit díly a tvorbou, kterou přinesete sebou (kresby, grafika, plastiky, zkrátka dle vašeho uvážení).

  1. Zadání drobného, individuálního kreativního úkolu v souladu s bodem 1 a 2, jehož realizace a obhajoba bude hodnocena zkušební komisí.

Informaci o přijetí se dozvíte ještě týž den.

(ze zvacího dopisu ředitele školy)

Další info k přijímacímu řízení

Přihlášky na VOŠ Počítačová umění a design zasílejte ideálně vždy do konce dubna daného roku. Samotné přijímací řízení je pak organizováno v několika vlnách: dva termíny v červnu a jeden v srpnu do naplnění omezené kapacity oboru. Přesné datum naleznete na titulní stránce školy, ale můžeme Vás o něm informovat i osobně, pokud s námi zahájíte konzultace o zájmu studovat u nás (trnka@kyberna.cz). 

Prosíme uchazeče, aby si přinesli domácí práce, doklady o vzdělání či praxi v oboru dle vlastního uvážení. Vzhledem k multimedialitě našeho oboru bude zkouška v souladu s vašim kreativním zaměřením (audiovize, animace, design), zvláště budete-li nás o něm předem informovat (trnka@kyberna.cz). Příhlášku lze vyplnit až na místě, ke stažení je zde

 

 

SOUČASNÍ STUDENTI VOŠ

Zde vám představujeme současné studenty naší VOŠ. Prezentace ovšem dosud není kompletní, je nutné aby každý ze studentů v nejbližsí době dodal příslušný materiál. 

 

3d ilustrace Václava Patky, studenta VOŠ na Kyberně. Návrh herního prostředí (Environment Design).

 

Václav Patka studuje v Ateliéru animovaného filmu. Věnuje se 3d grafice pro televizní vysílání (návrhy virtuálních studií), reklamu (animace 3d maskotů), dále jej interesují oblast herního designu a samozřejmě ryzí autorské animované tvorby. Na obrázku vidíme 3d ilustraci pro Environment Design (návrh herního prostředí). 

 

Jaromír Patka, student Ateliéru Audiovize na VOŠ na Kyberně a jeho koláž z fotografií.

 

Jaromír Patka, student  Ateliéru audiovize. Vyznačuje se velkým rozsahem mimoškolní praxe jako kameraman a autor komentovaných videoreportáží. Ve volné tvorbě se zabývá alternativní filmovou tvorbou a fotograií. Je nositelem řady ocenění, jeho tvorba má uplatnění v televizním vysílání, v online zpravodajství a jeho filmy jsou promítány i na řadě festivalů. 

 

Jan Hanuš, autoportrét studenta 1. ročníku VOŠ aplikované kybernetiky.

 

Jan Hanuš, student  Ateliéru audiovize. Preferuje práci s kamerou, práci střihače, zejména však vizuální efekty a postprodukci.

ABSOLVENTI

Je samozřejmým pravidlem, že plné absolutorium  získá vždy pouze takový student, který řádně a v termínu splnil požadavky všech zkoušek, zápočtů, zahájil komunikaci se světem odborné praxe, vytvořil umělecké dílo a k němu teoretické pojednání (absolventksou práci), jež také úspěšně objájil. Krom obhajby se otázky absolventské zkoušky se týkají obecných dějin umění, dějin a technologie oboru v studentově zaměření (audiovize, animace, či design) a anglického jazyka.

Dovolte, abychom Vám představili naše absolventy v pořadí, v jakém uspěli: 

 

Petr Chorustovský, student VOŠ na Kyberně. V rukou drží tiskovou zprávu o malbě v pavilonu žiraf ZOO Jihlava.

 

Petr Chorustovský, DiS. – absolvent v zaměření Animovaný film. Na obrázku je ve chvíli, když drží tiskovou zprávu o úspěšné malbě v pavilonu žiraf ZOO Jihlava. Přesah jeho tvorby se ubírá i směrem k hernímu designu, o čemž svědčí flashová hra Dark Disharmony. Tuto hru si jen za první tři měsíce zahrálo 300 000 hráčů, takže byla oceněna Daily 4thy Award, dále nominovaná na hru měsíce serverem NewGrounds.com. Hra se dostala do herní databáze a recenze hráčů naleznete zde. Také se tato informace se dostala do tisku. Ohledně dalších jeho prezentací Vás odkáži na Youtube, Facebook nebo přímo na jeho osobní web www.d3arts.cz. TR

 

Jan Neušl, DiS; foto Pavel Trnka

 
Jan Neušl, DiS. – absolvent v zaměření Design. Nyní pracuje jako multimediální grafik u společnosti Precioza. Kromě toho operuje vynikající sportovní kondicí, sám je totiž aktivním hráčem rugby (hraje za reprezentační výběr ČR do 20 let). Grafická a multimediální propagace v tomto odvětví mu dává prostor pro sebevyjádření.


Animace Jiřího Česáka (studenta VOŠ Kyberna): Divadlo Járy Cimrmana, Elektrický valčík

 
Jiří Česák, DiS. – absolvent v zaměření Audiovize. Tento na pohled skromný mladý muž je autorem dnes už desítek krátkých filmů a středometrážních filmů. Jak dobře točí, tak skvěle i kreslí. Animaci Cimrmanova divadla: Elektrický valčík, nebo můj oblíbený film Kouzelník a další jeho filmy si můžete prohlédnout na těchto odkazech.

Bývalí studenti VOŠ

Vyčování vyššího odborného studia v oboru 82 - 43 - N/08 Počítačová umění a design jsme zahájili v září 2013. Od té doby se u nás vystřídala celá řada posluchačů, jejichž cílem nebylo u nás absolvovat. Někteří totiž přichází načerpat naše unikátní počítačové know-how a později pokračují buď na věhlasnější škole nebo ve vysněném zaměstnání. Dovolte nám zde připomenout jejich působení a studium: 

 

Prezentační obrázek Daniely Hýbnerové, studentky VOŠ na Kyberně.

 
Daniela Hýbnerová studovala jeden rok v Ateliéru animovaného filmu, nyní míří dál k profesi výtvarníka a ilustrátora. 

 

Ilustrace Adély Ouhrabkové, která se zaměřuje na herní design a studuje VOŠ na Kyberně
 

Adéla Ouhrabková studovala dva roky v Ateliéru designu, avšak přerušila studium z důvodu souběžného studia na jiné VŠ.

 

 

Plakát Alexandra Martsynyuka, studenta VOŠ Kyberny, Ateliér disignu

 

Alexander Martsynyuk studoval u nás jeden rok v zaměření Design. Nyní pokračuje na AVU v Praze. Jde o nekonformního a velmi výrazného grarfického designéra, vizuálního umělece, o němž více naleznete na jeho portfoliu: www.alexnu.com.

 


Marek Kotala, ředitel společnosti GENES a zároveň student VOŠ Kyberny

 

Marek Kotala, ředitel a vlastník společnosti GENES Media studoval na naší škole jeden rok, avšak nebylo možné propojit tolik povinností v Praze a v Hradci Králové, takže zvolil pouze profesní dráhu. Počítačová grafika ve všech myslitelných směrech zůstává náplní jeho profesionální práce. Marek je ovšem příkladem vynikajícího absolventa naší střední školy.
GENES Media s.r.o.

Kotala Marek  | CEO

e-mail:  kotala@genes.cz
web:     www.genes.cz
tel:       +420 724 111 234